Services / Rådgivning

Rådgivning

Lindvig Consulting tilbyder sine klienter en række ydelser, som bl.a. omfatter:

 • Forretningsanalyse, forretningsplaner
 • Fastlæggelse af strategi - eksternt såvel som internt
 • Implementering af strategi med konkrete handlingsplaner og opfølgning heraf
 • Sparringspartner for den daglige ledelse
 • Identifikation af virksomheder med opkøbspotentiale
 • Projekt- eller virksomheds due diligence i samarbejde med partnere
 
Fra strategi til realisering af profitabel vækst

Ledelsen skal skabe klarhed over strategisk potentiale, ambition og retning. Udviklingen af virksomheden skabes ikke gennem ord alene, men skabes over en periode, hvor der skal være tale om reelle ændringer. Dette kræver den rette organisering, kommunikation og for alt i verden konstant vedholdenhed, evnen til at være fleksibel samt at huske på, det at udnytte mulighederne undervejs ej heller skal tilsidesættes

 • Kunde/produktmix skal være optimalt og klart for alle interessenter, såvel eksternt som internt
 • Organiseringen i virksomheden skal kunne håndtere implementeringen af strategien og forandringerne
 • Salg og Marketing skal være på forkant, lancere ny og fjerne gammelt, evt. gennem prissætning og marginoptimering
 • Opkøb og frasalg skal være en naturlig del af de strategiske overvejelser
 • Der skal skabes tid til ledelse - hos ledelsen.

 

Non-executive board- and top-management support for the offshore wind supply chain. Adding value through leadership experience and hands-on know-how.