Baggrund / Kaj Lindvig

Kaj Lindvig

Født i 1953 og opvokset på landet i Løsning, mellem Horsens og Vejle. Teoretisk uddannelse med eksamen på HX, HHX, HA og Cand. merc. niveau. Sidste del med speciale i organisation, personaleledelse, salg, udenrigshandel og økonomi.

Fra 1979 - 1990

Ledende stillinger i danske virksomheder, primært på salgs- og eksportsiden (Gram Tæpper A/S, Egetæpper A/S, Epoke K/S)

Fra 1990 – 2001

Direktør og divisionsdirektør (Gadan/APV gruppen og Semco Maritime A/S (Semco Energi/ Semco Marine)

Fra 2001 – 2013

Administrerende direktør, senere salgsdirektør og senest Senior Advisor i A2SEA A/S

Indlægs- og foredragsholder ved typisk 8-10 konferencer om året i relation til Offshore Vindindustrien, primært i Nordeuropa. Konferencer rettet mod hele supply sektoren, markeds- installations- og videns rettede

 
 
 
 
Non-executive board- and top-management support for the offshore wind supply chain. Adding value through leadership experience and hands-on know-how.